Grundegenskaper

Efter ett konstruktivt aktionsmöte under lördagen tänkte vi så smått börja presentera tankar kring regler och regelteknik. Detta kommer ske stötvis i ytterst små portioner, och vi börjar med våra tankar kring rollpersonens grundegenskaper, som vi så innovativt valt att kalla dem. I Zanguina är Grundegenskaper viktiga. De utgör just en grund för vad en karaktär kan, klarar av och är, och mäts i tärningar. I stort sett varje gång man slår tärningar för att utföra en handling påverkas utfallet delvis av den bäst lämpade grundegenskapen. Ibland används endast den specifika Grundegenskapens värde. I skrivande stund finns det tjugo Grundegenskaper. Det är ett aktivt och medvetet val att ha många, för att man ska kunna specialisera, spreta, balansera och i slutändan kunna rulla mångfacetterade och unika karaktärer. Alla Grundegenskaper ska fylla en funktion, täcka olika områden och inte användas för samma sak i för stor utsträckning. Med dessa kriterier så har vi nyligen slopat fyra Grundegenskaper, och kommer fortsättningsvis hålla möjligheten att slå samman, lägga till eller ta bort överflödigheter öppen. Men de vi har nu känner vi håller måttet och lever upp till alla ovanstående krav. De kommer att presenteras mer ingående så småningom.