Grundegenskaper - en presentation

Nedan presenteras de 20 grundegenskaper en rollperson i Rollspelet Zanguina har. Grundegenskaperna ger inte bara en bild av rollpersonens styrkor och svagheter i relation till andra varelser. Inte heller är de enkom till för att generera härledda värden eller grundchanser för färdighetsvärden. I Zanguina används grundegenskaperna passivt och aktivt för sig (se denna post) och som komplement till andra färdighetsslag. I nästan alla handlingar som kräver tärningsslag innehåller pölen förutom de från färdighetsvärdet (eller värdena) även tärningar från Grundegenskapen, och beroende på hur man utför en handling kan olika grundegenskaper användas vid olika situationer beroende på den karaktär handlingens utförande tarvar.

Balanssinne

Mäter hur väl en karaktär kan hålla balansen. Användningsområden är både när man ska hålla balansen som person, t.ex. vid en jordbävning eller när man går på lina och när man ska balansera föremål, t.ex. staplade på varandra eller på en bricka som man bär. Balanssinnet avgör också till viss del ur bra man klarar av att uthärda sjösjuka, och så vidare.

Charm

Mäter hur naturligt det faller sig för en person att anpassa sig socialt; charma sin omgivning och få andra att trivas i hans eller hennes sällskap. Det har även till viss del att göra med vilken förmåga personen har att attrahera andra, och få folk att låta ledas av honom eller henne.

Empati

Mäter hur stor förståelse för och insikt man har om andra människors känslor och tankar; hur de uppfattar världen och på vilka bevekelsegrunder de fattar sina beslut.

Förflyttning

Beskriver hur snabbt en person kan ta sig fram. Används t.ex. vid långa marscher, för flykt eller varje gång ens förmåga att snabbt förflytta sig är avgörande eller viktig för händelseförloppet.

Hälsa

Ett mått på hur väl man mår fysiskt. Detta kan gälla så vitt skilda saker som att hjärtat jobbar som det ska, immunförsvaret arbetar som det bör och hur personens allmänna fysiska status när det kommer till kondition och skick är. Värdet används till exempel när man ska försöka undvika förgiftningar, att smittas av sjukdomar eller liknande, samt ger delvis värdet man slår emot när det eventuellt är dags att tuppa av eller kasta in handduken.

Påverkar även härledda värden: Psyke, Fysik & Bryt/Amp.

Hörsel

Mäter helt enkelt hur benägen rollpersonen är att uppfatta ljud, och hur bra han eller hon hör.

Koncentration

Mäter koncentrationsförmågan hos personen och kan vara användbar i många olika sammanhang.

Koordination

Finmotorik, simultanförmåga, kroppskontroll och precision är sådant som ingår i koordination. Det finns många användningsområden för grundegenskapen.

Kreativitet

Mäter en persons kvicktänkthet, hans eller hennes skaparkapacitet, fantasi och innovationsförmåga. Med hög kreativitet är man skicklig på att skapa, speciellt om det inte finns givna ramar för verket. Det är även användbart i stressade situationer eller rentav i strid.

Logik

Mäter personens förmåga att kunna koppla samman olika fakta och dra rimliga slutsatser därefter; lösa matematiska problem, agera förnuftets röst, och så vidare.

Påverkar även härledda värden: Psyke.

Luktsinne

Mäter en persons luktsinne. Ju högre värde, desto mer känslig är personen för olika lukter och dofter - att uppfatta, särskilja och kategorisera dessa.

Råstyrka

Mäter till exempel hur mycket en person kan lyfta och hur hårt han eller hon kan slå. Råstyrkan kan dessutom till exempel ge en viss skadebonus vid offensiv strid.

Påverkar även härledda värden: Kroppsmassa & Bärförmåga.

Smidighet

Visar hur rörlig och akrobatiskt lagd en person är, och används vid handlingar där vig-, tänj- och böjbarhet är avgörande.

Stryktålighet

Innebär personens smärtgräns och även hur lätt ens kropp trasas sönder när man utsätts för fysiska angrepp.

Påverkar även härledda värden: Fysik, Kroppsmassa och Bryt/Amp.

Syn

Ett värde för hur bra en persons syn är, på hur långt avstånd man kan se detaljer och att kunna se skiftningar. Man kan vara vaksam trots att man har dålig syn eller ha bra syn, men ändå vara disträ.

Uppfattning

Mäter personens uppfattningsförmåga och vaksamhet. En person med hög Uppfattning förstår sammanhang, är uppmärksam och noterar detaljer.

Uthållighet

Med hög uthållighet orkar personen till exempel springa längre och har fördelar i fysiska utmaningar där man kan ta lång tid på sig. Uthållighet kan användas defensivt i strid för att trötta ut sin fiende eller vid fysiskt krävande situationer för att helt enkelt inte ge upp.

Utseende

Ju högre Utseende desto mer tilltalande är personen, rent fysiskt, i (de flesta) andras ögon. I vissa kulturer är utseendet viktigare än i andra men med högt utseende kan man i många fall ha fördelar i sociala situationer.

Utstrålning

Ett värde som påvisar en persons karisma och avgör hur starkt intryck personen gör på andra, och som kan vara användbar i de flesta sociala sammanhang.

Viljestyrka

Personens envishet och viljestyrka. Kan användas som ren tjurighet men också när man helt enkelt inte kan kosta på sig att ge upp. Man kan säga att Viljestyrka är Uthållighetens mentala motsvarighet.

Påverkar även härledda värden: Psyke & Fysik.