Lägesrapport 28/2

Mitt i allt författande (fokus just nu ligger på allmänna regler, alkemi, olika ingrepp i Ibstars kulturyttringar och Zorkhanas trossystem, samt analt utrustningslistande och så vidare) ska vi till helgen fortsätta testa regler, den här gången med fokus på strid. Det handlar mest om finjusteringar och hur djupt vi ska gå in på detaljer, men det kommer med all säkerhet falla väl ut. Efter helgen kommer vi förhoppningsvis kunna presentera lite allmänna funderingar kring regler, och börja förevisa systemet bitvis.