Lägesrapport 7/4

Haj allihop! Arbetet fortskrider på Zorkhfebers alla kontor, från Stockholms söderort till Helsingborg. Så hur går det då, undrar ni? Jo än så länge känns det som att vi har projektet under kontroll och kommer klara av tidsplanen. I nuläget är 115 sidor till Zanguina - Rollspelet: Grundboken färdigkorrade och layoutade förutom bilderna. De kapitel som inkluderas i dessa sidor är Rollpersonen, Karaktärsutveckling och Färdigheter. Förutom fortsatt korrläsande av resterande material pågår vapen- och rustningsbalansering på filialen i postnummerområde 127, medan finslipandet av Handlingar (främst avseende strid) får sig en genomgång på en av filialerna i postnummerområde 124. I Helsingborg jobbar magikern Madz med illustrationer; de spelbara arterna (klara till 14/4) och inritning av de högpledgande crowdfundarna, Det skrivs även till världs-PDF:en, där texten om den Syntimbriska Halvön (aka Vikto) är ute för korrläsning, medan zorkh-skribenter i västra 124 skriver om västra Farangheta respektive västra Ispalana as we speak.