Lördagen 10/2

I lördags var fokus för sammankomsten speltest: gubbrullning (det vill säga karaktärsskapande). Skapandet av Rollpersonen är en big deal i Zanguina. Det tar lite tid (lagom skulle vi påstå) och man kan välja att slumpa eller själv sätta ihop karaktärens bakgrund i hög utsträckning. Ett par lätta buggar upptäcktes och åtgärdades genast. Förutom karaktärsgenerering fördes samtal om lite mer irl-tekniska prylar och små ändringar av vissa begrepp, samt om de initialt spelbara rasernas utseenden och företräden. Efter gubbrull blev det ordentligt speltest: Rollpersonerna anlände per flytetyg från Emrôsinas västra utkanter till Thanlebaras östra dito, närmare bestämt staden Tirat i Valynia. Gruppen (som färdades med samma skepp; tidigare obekanta med varandra) bestod av den unge ädlingen Isat Grani Månbåge och hans tjänare Arnell Brunskog, soldenären Nazelman och den märkliga mångsysslaren Temere. De senare två anställdes av de förra som eskort på sin färd för att finna en häxmästare (vilken som helst) som kunde hjälpa dem med Dödsriddaren i Athmacs gravkummel (anledningen till deras flykt från norra Patos). Ledda av Mitiad (en skäggig herre klädd i säck som även han kommit med skeppet från Emrôsina) och en than vid namn Fynde som inte kunde ett enda ord på något av de vettiga språken gick färden västerut, dit Mitiads bekante, som eventuellt var (eller åtminstone kände) en äkta häxmästare hade flyttat. På vägen avled Mitiad (oklart hur), Fynde blev missnöjd med rollpersonernas samarbetsvilja och blev efter ett klumpigt försök till praktisk aggression deras fånge. Allt verkade hopplöst, och sällskapet tycktes ha hamnat ologiskt långt västerut och på fel sida bergen. Då fick de syn på ett runt, högt torn i en dalgång. I tornet hann en hel del hända, exempelvis lagades det ölkokt risknödel, folk blev nästan (inte) förgiftade, nakna thaner anföll, en häst blev skadad (för att senare dö) och en hemlig gång som ledde ner till steninkapslade, ruttnande lik och något stort, fasansfullt hittades under en matta… Speltestet bjöd på goda tillfällen att testa exempelvis sociala konflikter, strid samt att tillämpa regler för kapitalt misslyckande bland annat. I väntan på nästa spel- och fokustest som kommer ske så snart som möjligt formuleras de tabellresultat som sattes till samtliga bakgrundstabeller vid mötet 27/1. Dessutom korrigeras buggar. Även vissa benämningar gås igenom, samtidigt som färdigställandet av grundregler för externt speltest skrivs klart.