Lördagen 27/1

Vi ägnade tio timmar åt att ta fram bakgrundstabeller för rollpersonsgenerering. Det gick bra. Detta betyder att hela karaktärsgenereringen regeltekniskt börjar bli färdig. Det enda som saknas är en tabell över "Övernaturliga Förmågor" (som är skriven och bara behöver raffineras) samt en allmän översikt och renskrivning. Sannolikhetsexperten redovisade resultaten efter studier av zanguinsk sannolikhet, samt rapporterade Kina-korrespondensen. Nästa gång blir det karaktärsgenerering med "färdiga" regler för fortsatta djuplodande speltester.