Regeltest - Strid #1

Nu har vi haft ett regeltestsmöte med fokus på strid.

Vår ambition är att strider i Zanguina ska vara intressanta och detaljrika samtidigt som de är lättspelade, och utmaningen är givetvis att balansera just detaljrikedom och spelbarhet. Vi har pratat om, och gjort grunder för, sådant som vi tycker borde finnas med. Förutom vapnets skada och rustningens skydd, vad påverkar striderna? Vad gör ett vapen bättre än ett annat? När blir en attack dödlig och i vilka situationer har man ett övertag över sin motståndare?

Resultatet av dessa funderingar innebär att det finns många regler i vårt stridssystem, men att det hela vilar på en enkel grund.

När man agerar i strid gör man det oftast i form av en manöver, som egentligen är en handlingstyp. Liksom alla andra handlingar som kräver tärningsslag sätter man ihop en tärningspool utifrån grundegenskaper och färdigheter. Det finns en mängd färdiga manövrer där det också beskrivs hur poolen sätts ihop men det är också fritt att sätta ihop egna manövrer om man anser att något saknas.

En manöver är någonting man försöker göra under en stridsrunda och svårigheten för att lyckas är alltid motståndarens resultat på dennes manöver. I och med att situationen, miljön eller någonting annat kan förhindra en person att nyttja sitt vapen på bästa sätt (det är t.ex. svårt att svinga ett stort svärd i ett trångt utrymme) så blir striderna kreativa då man måste (nåja, i slutändan är det alltid spelledaren som bestämmer) anpassa val av manöver efter situation.

Exempel:

Stagg går helt sonika runt med ett laddat armborst när han plötsligt får syn på sin före detta vän Gulak som kommer springandes emot honom med en enorm träpåk med vassa spikar i. Stagg avfyrar sin skäkta (manöver Sikta och skjut) mot Gulak men missar! Nästa runda är Gulak framme och gör ett utfall mot Stagg (manöver Offensivt kraftfullt anfall) som desperat försöker slita upp sitt svärd (manöver Dra vapen). Stagg hinner precis få upp svärdet, men Gulak får in en träff på hans vapenarm så han genast tappar det igen.

När Gulak höjer sitt vapen för ännu ett utfall (samma manöver som innan) så slänger sig Stagg, något desperat, emot honom för att koppla ett grepp (manöver Greppa). Gulak får inte svängrum nog att träffa Stagg när han plötsligt befinner sig så nära inpå och Stagg lyckas få grepp om sin motståndares arm. Nästa runda väljer Gulak att släppa sin påk och försöker istället dra upp sin dolk, medans Stagg försöker ta ett bättre grepp om sin motståndare för att senare kunna dra fördel av greppet och välta omkull sin fiende. De kämpar på ett tag, en närgången kamp, tills Gulak får upp sin dolk och hugger Stagg upprepade gånger i huvudet och bröstet (manöver snabba utfall).

Stagg förblöder snabbt och Gulak staplar iväg, funderandes på varför Stagg försökte skjuta honom till att börja med.

Fortsättning följer...