Regeltest - Strid #2

Efter nördbakfyllan som följde på den under helgen genomförda Super Nerd Weekend (med både spelande och skapande - rapport kommer) uppdateras bloggen här lite lätt med en fortsättning på senaste posten:

En manöver kan vara t.ex., ”defensivt anfall” vilket innebär att man samtidigt som man försöker åsamka sin fiende skada även har garden uppe. På samma vis finns manövern ”offensivt försvar” där man i huvudsak fokuserar på att skydda sig men även tar chansen att anfalla om tillfälle ges.

När man väl har lyckat med en manöver som åsamkar skada så beräknar man Vådlighet och Vapenskada. Vådligheten räknas ut från hur högt man slog och modifikationer baserat på vilken manöver man själv och ens motståndare utförde. När man utför offensiva manövrer så ökar vådligheten om man får in en träff och om man utför defensiva manövrer så sjunker vådligheten om man själv blir träffad. Vapenskadan beror på vilken typ av vapen man använder och mäts i fasta värden och tärningar. Ju högre vapenskadan är desto större risk är det att penetrera rustningar och få motståndaren ur balans. Ju högre vådlighet desto större chans är det att man lyckas hitta en rustningsglipa, att man träffar en vital punkt på motståndaren eller att man får in en renare träff.

Beroende på var man träffar sin motståndare händer givetvis olika saker och av den anledningen har vi valt att ha en relativt detaljerad träffområdestabell. Direkt skada, dödlig som icke dödlig (smärta och blåmärken), visas generellt efter huvud, torso, ben eller arm men detaljerade skador visas på en finare nivå där varje generellt område har flera underområden.