Speltest 18/3 - liten rapport

Med utgångspunkt i Ralôtriac, en enorm stad i hertigdömet Ralos, begav vi oss ut på uppdrag för magikerordern Manto Dantra. Dekolyten Arfert ledde sällskapet, i varje fall enligt honom själv. Med sig hade han: Den nya rekryten Fenuriel, en märklig alv från Mer Respheena. Dvärgen Kitog, som var känslomässigt involverad i det hela då mysteriet som skulle utredas rörde hans, tills helt nyligen, försvunna föräldrar. Dvärgen Runheim, som Arfert åtminstone på en viss nivå börjat betrakta som en vän. Fyllot Gulak, som troligtvis blev medbjuden i ett sinnessvagt ögonblick från Arferts sida, och vars närvaro och deltagande ständigt ifrågasattes av de andra.

Vi skulle färdas till gruvstaden Isa Daggha'Ana i norra delen av hertigdömet. Arfert berättade för gruppen att målet var att utreda de mystiska försvinnandena (där Kitogs föräldrar var ett par av offren) som inträffade för cirka 40 år sedan. Egentligen var målet - och detta kände de båda Manto Dantra-anslutna till - att utplåna alla spår och minnen av det som skett.

Med hjälp av ett nät av lögner, magi (planterade, fejkade minnen och svinvarm eld) och förgiftad sprit lyckades uppdraget, sett ur magikernas perspektiv.

I detta andra speltest fortsatte vi att utforska landet Ibstar, som vår spelledare tillika medutvecklare har skapat, där de huvudsakliga makterna är Kungen, hertigarna och magikerorden Manto Dantra. Ett relativt välfungerande land befolkat av människor, dvärgar och skrofs.

Där vi har rört oss angränsar landet till en, enligt rykten, livsfarlig vildmark och höga berg, under vilka dvärgarna har huggit ur flera städer.

Känslan man får, som spelare, är att det är detaljerat och att vi ännu bara har skrapat på ytan till det som är Ibstar, eller för all del bara hertigdömet Ralos, som ligger i det stora kungarikets östligaste delar. Vi har mycket kvar att utforska, men har ändå haft fullt upp.

Speltekniskt så valde vi bort en del regler som ännu inte är helt klara, men eftersom att våra möten är nöje blandat med utvärdering av regler så försöker vi köra nitiskt med det vi har på plats. Färdighetsslagen är intressanta och striderna flyter på och för oss är det två viktiga aspekter i ett bra rollspel.

Nästa gång blir det ett massivt regeltest av stridsregler där vi ska bedöma huruvida vi täcker alla olika delar vi vill ha med, att striderna blir intressanta, att man har alternativ och att det helt enkelt känns bra i största allmänhet.