Tärningar, handlingar och att använda Grundegenskaper

Det finns tre tärningstyper som i hög grad används i Zanguina. Dessa är: Primär Tärning – en sexsidig tärning där tre sidor representerar framgång och tre sidor representerar misslyckande. En av sidorna med framgång är även ”exploderande”; det vill säga att den genererar en extra primär tärning att lägga till pölen. Sekundär Tärning – en sexsidig tärning där tre sidor representerar framgång och tre sidor representerar misslyckande. Stödtärning – en sexsidig tärning där två sidor representerar framgång och fyra sidor representerar misslyckande. Att utföra en handling (eller använda färdigheter) kan gå till på lite olika sätt. Nedan kommer handlingar som enbart baseras på grundegenskaperna redogöras för med små exempel. Aktiv grundegenskapshandling används när man utför simpla handlingar som inte kräver någon direkt kunskap utan bara utgår ifrån någon av personens grundegenskaper, till exempel lyfta någonting, minnas någonting, tjuvlyssna, stålsätta sig inför att någon försöker tackla en, och så vidare. Man använder grundegenskapens tärningar (grundegenskaper saknar Primära tärningar, och mäts endast i Sekundära- och Stödtärningar) multiplicerat med två (2). Ytterligare exempel på Aktiva Grundegenskapshandlingar kan vara Springa ikapp någon (Förflyttning) Tjuvlyssna (Hörsel) Slå sönder något (Råstyrka) Lösa ett pussel (Logik) Minnas något (Koncentration) Urskilja detaljer på långt avstånd (Syn) Balansera på en lina (Balanssinne) Ta sig loss från att vara fastbunden (Smidighet) Hålla vakt (Uppfattning) Passiv Grundegenskapshandling används när rollpersonen blir utsatt för någonting som denne inte är medveten om eller förberedd på, t.ex. om han eller hon uppfattar ett ljud, blir tacklad bakifrån och så vidare. Man använder Grundegenskapens tärningar, och antal framgångar ska bli lika med en svårighet som antingen är en fast siffra (SL bestämmer hur högt svårighetsvärdet är) eller en framslagen siffra (SL slår tärningar mot anfallarens råstyrka för att se hur effektivt denne tacklas). Skillnaden mellan Passiv och Aktiv Grundegenskapshandling är i stort sett om rollpersonen utför handlingen medvetet och/eller avsiktligt eller ej. Exempel på Passiva Grundegenskapshandlingar kan vara: Att inte ramla omkull vid ett jordskalv (Balanssinne) Att märka när man blir förföljd (Uppfattning) Att lägga märke till någonting som sticker ut (Uppfattning) På lördag (18/3) är det för övrigt dags för major speltest #2