Vad händer med Zanguina? del 2

Sedan sist har det mest varit semester, men även ett seriöst kreativt möte och ett spelmöte med delvis extern grupp vilka båda föll väl ut. Ett första utkast börjar ta form; vi vet vad vi vill ha med i grundboken, och vad vi väljer att skjuta på till kommande moduler och kompletteringssläpp. Eftersom vi resonerar enligt principen more is more kommer det bli en stadig bit i vilket fall. Regelansvarige Regel-Hans jobbar ständigt på finslipande och putsande. Till nästa inlägg på den här bloggen hoppas vi kunna presentera något konkret igen. Det här inlägget är mest till för att signalera att Zanguina lever och frodas, trots den något nedskruvade volymen.