Zorkhana - Kungariket Ibstar

Den delen av kampanjvärlden Zorkhana som kommer presenteras i ett tidigt skede är kungadömet Ibstar, som upptar större delen av den lilla kontinenten Farangheta. Riket administreras genom ett antal hertigdömen vars respektive regenter har svurit trohet till konungen, samt med benägen hjälp av magikerorden Manto Dantra, som genom sin oumbärlighet i Ibstar lyckats tillgodogöra sig makt och medel för att i mångt och mycket genomföra sin egen agenda. Fokus kommer i ett tidigt skede av en framtida produktion ligga på de västliga hertigdömena Ralos och Juana. [gallery ids="39,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27" type="rectangular"]